หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบกระดานสนทนา ฝ่ายการคลัง สสวท.

กระดานนี้จะแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว คลิกที่ ชื่อห้องสนทนา เพื่อเข้าร่วมตั้งกระทู้และแสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินผ่านฟอร์มด้านล่าง

กรุณาล็อกอินเพื่อตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบด้วยชื่อ E-mail และ password เดียวกับ E-mail ของสถาบันฯ ตัวอย่าง ถ้า E-mail คือ abcde@ipst.ac.th ให้ใส่เฉพาะ abcde ในช่อง User Account ”

# รายชื่อบอร์ด หัวข้อ กระทู้ล่าสุด
การให้บริการฝ่ายการคลัง
การให้บริการฝ่ายการคลัง
แสดงความคิดเห็น คำแนะนำ คำติชม รับแจ้งปัญหาจากการให้บริการของฝ่ายการคลัง
0
งานส่วนการเงิน
งานส่วนการเงิน
ปรึกษา/สอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ สสวท. เรื่องการเบิกจ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง การเบิกค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
0
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สอบถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบวิธีปฏิบัติ
0
งานทะเบียนครุภัณฑ์
งานทะเบียนครุภัณฑ์
สอบถามปัญหาการดำเนินงาน การจำแนกประเภทวัสดุและครุภัณฑ์
0
งานส่วนบัญชี
งานส่วนบัญชี
สอบถามข้อมูลระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง บัญชีเจ้าหนี้ รายงานทางการเงินต่างๆ
2 เมื่อ วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:39
เริ่มหัวข้อ การขออนุมัติการทำสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย
โดย
การใช้งานระบบ Oracle ฝ่ายการคลัง
การใช้งานระบบ Oracle ฝ่ายการคลัง
สอบถามและแจ้งปัญหาที่พบจากการใช้งาน ระบบ Oracle ของฝ่ายการคลัง เรื่อง การบันทึกขอเบิกวัสดุ การบันทึกหนังสือเงินยืมทดรอง บันทึกใบเบิกค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร
0

10 กระทู้ล่าสุด โพสต์ใน โดย เมื่อ
การขออนุมัติการทำสัญญาเงินยืมทดรองจ่าย งานส่วนบัญชี pmukv วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:39
การขอยกเลิกสัญญาเงินยืมในระบบ Oracle งานส่วนบัญชี pmukv วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:30
Re: pmukv วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:26
pmukv วันที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:21
pkuls วันที่ 07 มีนาคม 2554 เวลา 11:59
pmukv วันที่ 01 มีนาคม 2554 เวลา 10:01
pmukv วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12:23
pmukv วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12:12
pmukv วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:57
pmukv วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11:45