หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ค้นหาข่าว : เริ่มวันที่ ถึงวันที่ จาก 

ร่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง (คลิกดูประกาศ) วันที่ประกาศ
05/2557 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างจัดทำนิตยสาร สสวท. แบบสื่อสิ่งพิมพ์และแบบสื่อดิจิทัลพร้อมจัดส่ง ดูรายละเอียด 17 มกราคม 2557
..../2556 ร่างประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด 19 พฤศจิกายน 2555
..../2555 ร่างประกวดราคาจ้างจัดทำนิตยสาร สสวท. สื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัลพร้อมจัดส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) ดูรายละเอียด 19 ตุลาคม 2555
......./2555 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สสวท. และขนย้ายพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียด 12 ตุลาคม 2555
..../2556 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียด 11 ตุลาคม 2555
.../2556 ประกวดราคาจ้างจัดทำนิตยสาร สสวท. สื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล พร้อมจัดส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด 9 ตุลาคม 2555
..../2555 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สสวท. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด 27 สิงหาคม 2555
..../2555 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด 21 สิงหาคม 2555
....../2555 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สสวท. และขนย้ายพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด 21 สิงหาคม 2555
35/2555 ร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 21 (วทร. 21) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียด 14 สิงหาคม 2555
หน้า 1 - 3 จาก 29 รายการหน้า : 1 2 3 ทั้งหมด


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง (คลิกดูประกาศ) วันที่ประกาศ วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง
12/2557 จ้างทำสื่อประกอบการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี 1 จำนวน 5 เรื่อง ดูรายละเอียด 13 มกราคม 2557 13 มกราคม 2557 24 มกราคม 2557
04/2557 สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ 38 รายการ ดูรายละเอียด 19 ธันวาคม 2556 19 ธันวาคม 2556 6 มกราคม 2557
03/2557 สอบราคากระดาษถ่ายเอกสาร ขนาดเอ4 จำนวน 3 รายการ ดูรายละเอียด 27 พฤศจิกายน 2556 26 พฤศจิกายน 2556 9 ธันวาคม 2556
02/2557 ซื้อกระดาษชำระ ม้วนใหญ่ รุ่นกลม จำนวน 3,900 ม้วน ดูรายละเอียด 14 พฤศจิกายน 2556 14 พฤศจิกายน 2556 26 พฤศจิกายน 2556
40/2556 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดูรายละเอียด 18 กันยายน 2556 24 กันยายน 2556 24 กันยายน 2556
37/2556 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2) ดูรายละเอียด 5 กันยายน 2556 16 กันยายน 2556 17 กันยายน 2556
35/2556 จ้างเหมาติดตั้งสายใยแก้ว สาย UTP สายไฟ และติดตั้งจอทีวี จำนวน 1 งาน ดูรายละเอียด 1 สิงหาคม 2556 31 กรกฎาคม 2556 14 สิงหาคม 2556
33/2556 สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายนอก สสวท. ครั้งที่ ๒ ดูรายละเอียด 20 มีนาคม 2556 20 มีนาคม 2556 9 เมษายน 2556
32/2556 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานในระบบเครือข่ายภายใน สสวท. (Helpdesk) ดูรายละเอียด 20 มีนาคม 2556 20 มีนาคม 2556 5 เมษายน 2556
31/2556 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรม/ประชุมของ สสวท. จำนวน ๘ รายการ ดูรายละเอียด 8 มีนาคม 2556 8 มีนาคม 2556 29 มีนาคม 2556
หน้า 1 - 13 จาก 126 รายการหน้า : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 13 Next » ทั้งหมด


ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่ประกาศ เรื่อง (คลิกดูประกาศ) วันที่ประกาศ
32/2556 ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้งานระบบเครือข่ายภายใน สสวท. (Helpdesk) ดูรายละเอียด 30 พฤษภาคม 2556
29/2556 ประกวดราคาจ้างเหมาถ่ายทำและตัด่อวีดิทัศน์ โครงการพัฒนากิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์ ดูรายละเอียด 5 เมษายน 2556
ผลสอบราคา ๒๓/๒๕๕๖ ผลการสอบราคาจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 309 เครื่อง และเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 16 เครื่อง ดูรายละเอียด 27 กุมภาพันธ์ 2556
21/2556 ผลการสอบราคาซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง และกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 2 เครื่อง ดูรายละเอียด 20 กุมภาพันธ์ 2556
ผลสอบราคาเลขที่ 22/2 ผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดเก็บหนังสือเรียนและคู่มือครูแบับเก่าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 150 รายการ ดูรายละเอียด 13 กุมภาพันธ์ 2556
ยกเลิกการสอบราคาตามป ยกเลิกการสอบราคาซื้อหม้อนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง และกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 2 เครื่อง ดูรายละเอียด 1 กุมภาพันธ์ 2556
ผลสอบราคาเลขที่ 18/2 ผลการสอบราคาซื้อ Software สำหรับใช้ในงานวิชาการ จำนวน 3 รายการ ดูรายละเอียด 31 มกราคม 2556
06/2556 บริษัท ยู เอส เซฟตี้การ์ด จำกัด ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียด 24 ธันวาคม 2555
10/2556 ยกเลิกการสอบราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและสวนต้นไม้ ครั้งที่ 2 ดูรายละเอียด 17 ธันวาคม 2555
๐๕/๒๕๕๖ ผลสอบราคาจ้างจัดทำทำปฏิทินตั้งโต๊ะพร้อมซอง จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด และสมุดบันทึก จำนวน ๗,๐๐๐ เล่ม ดูรายละเอียด 3 ธันวาคม 2555
หน้า 1 - 3 จาก 28 รายการหน้า : 1 2 3 ทั้งหมด