หน้าหลัก | แผนผังเว็บไซต์ | ติดต่อเรา

ค้นหาข่าว : เริ่มวันที่ ถึงวันที่


คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สสวท.

28 มกราคม 2554

          ตามที่ สสวท. ได้ประกาศใช้ข้อบังคับ สสวท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบัน พ.ศ. 2553 และประกาศ สสวท. จำนวน 4 หมวด ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2553 นั้น ฝ่ายการคลังได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องจัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถาบันตามข้อบังคับและประกาศฉบับดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สสวท. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553

          บัดนี้ ฝ่ายการคลังได้จัดทำคู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สสวท. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังแนบ

ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ตาม Link ด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

  • คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ สสวท. ดาวน์โหลด »

<<ข่าวก่อนหน้า - ย้อนกลับ - ข่าวถัดไป>>